GRUPA GARD ZAŠTITA

GRUPA GARD ZAŠTITA

tjelesna i tehnička zaštita

Video nadzor

Više

Parma fish

Centralno dojavni sustav, Tehnička zaštita, Tjelesna zaštita, Video nadzor

Više

Dom hrvatskih veterana- Lipik

Tehnička zaštita, Video nadzor

Više

Hotel La Luna

Centralno dojavni sustav, Tehnička zaštita, Tjelesna zaštita, Video nadzor

Više

Vile Matilde

Centralno dojavni sustav, Tehnička zaštita, Tjelesna zaštita, Video nadzor

Više

Opera Multimedia Club

Centralno dojavni sustav, Tehnička zaštita, Tjelesna zaštita, Video nadzor