GRUPA GARD ZAŠTITA

GRUPA GARD ZAŠTITA

tjelesna i tehnička zaštita

Novosti

TJELESNA ZAŠTITA

Tjelesna zaštita razumijeva zaštitu osoba i imovine koja se obavlja osobnom nazočnošću osobe koja obavlja poslove zaštite i njegovom zaštitnom aktivnošću, bez dominantne uporabe tehničkih sredstava i naprava.