GRUPA GARD ZAŠTITA

GRUPA GARD ZAŠTITA

tjelesna i tehnička zaštita

Usluge

Tjelesna zaštita

Naši djelatnici su pažljivo odabrani i osposobljeni za pružanje usluga zaštite osoba i imovine prema Vašim željama i potrebama.

Svoje zadatke izvršavamo sljedeći strogo definirana pravila.

Osnovni poslovi u okviru tjelesne zaštite:

– zaštitari i čuvari za zaštitu Vaših poslovnih objekata
– vatrogasci tehničari
– Fleet management kao nadzor nad voznim parkom
– GPS upravljanje nad voznim parkom
– Prijevoz i prijenos vrijednosti